Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezetés

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a zengo-esport.eu weboldal üzemeltetője a Zengo eSport  (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B), ismertesse Önnel a weboldal működtetésével kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldal működéséhez tapadó adatkezelések tekintetében a Zengo Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B) adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő).

2. Hozzászólások a weboldalon

Hozzászóláskor az alábbi adatait rögzítjük: név, e-mail cím – kötelezően (kezelt adatok köre).

Az adatai kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja). Amennyiben a kötelező adatkört nem adja meg, nem áll módunkban hozzászólásának elfogadása. Hozzájárulásának visszavonása esetén hozzászólását és kapcsolódó személyes adatait haladéktalanul töröljük. Az adatainak törlésére vonatkozó igényét és a hozzájárulásának visszavonását az [email protected] email címen jogosult jelezni.

Adatait hozzászólásának törléséig vagy hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk (adatkezelés tartama).

A weboldal üzemeltetésében szerződéses partnerünk,

 • Zengo Kft., mint a Zengo eSport weboldal üzemeltetője (Cégjegyzékszám 06-09-010660, adószám: 13748742-2-06, székhely: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72/B.)

működik közre (adatfeldolgozó). A hozzászólás adatokat az adatfeldolgozók szigorú adatvédelmi követelményeknek megfelelő biztonsági technológiákkal és eljárásokkal kezelik.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott sztenderdeknek megfelelő technológiai, fizikai, szervezeti és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét.  Az adatokat tároló adatbázisszerver fizikai és szoftveres védelmének biztosítása érdekében a szerverek biztonságos (bárki által nem megközelíthető) helyen vannak elhelyezve.

Az Adatkezelő harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti a rendelkezésre álló személyes adatok tisztítása, aktualizálása céljából, feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre és -feldolgozásra vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy harmadik személy a felhasználók személyes adatait semmilyen más célra nem használhatja fel. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő ilyen célú adatfeldolgozáshoz kifejezett hozzájárulását adja.

3. Cookie-k használata a weboldalon

A weboldal süti (cookie) fájlokat használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink nyújtásához szükségesek és Önnek magasabb szintű felhasználó élményt biztosítanak. A weboldal felhasználói bármikor letilthatják a saját böngészőjükben a cookie-k használatát.

A cookie-k segítségével statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad. Nem gyűjtünk a látogatók személyes szokásaira vonatkozó információt. Nem adunk el és nem adunk bérbe szerverünkön tárolt napló file-okat, ügyféladatokat, vagy személyes információt senkinek, beleértve azokat, amelyek oldalainkhoz hivatkozásokkal kapcsolódnak vagy oldalainkon hirdetnek.

Amennyiben Ön engedélyezi a cookie-k használatát, akkor az oldal részletesen az alábbi cookie adatokat tárolhatja (megtekintett oldal tartalmától függően):

 • A WordPress alapértelmezett cookie tesztelője eltárolja az oldal számára, hogy működik-e a cookie létrehozása, avagy nem.
 • Az oldal alján “A weboldal sütiket tartalmaz – Elfogadom” sáv elfogadásának interakciója kerül eltárolásra, hogy ne jöjjön fel minden alkalommal ez a sáv, ha már el lett egyszer fogadva.
 • A Google Analytics egy egyedi megtekintési ID-t tárol a megtekintések statisztikai jellegű, anonimizált nyomonkövetése végett.
 • Az oldal adminisztrációs felületén a Google Adwords hirdetéskezelő tárolhat cookie-kat, ha az egyik plugin frissítést vagy más kiegészítőt reklámoz az adminisztrációs felületen.

Ön szabadon megtekintheti az összes publikált tartalmat korlátlanul weboldalunkon anélkül, hogy be kellene mutatkoznia, vagy önmagáról bármilyen személyes információt közölnie kellene. Bár bizonyos információt weboldalaink működése részeként automatikusan rögzítünk, azt jelenleg semmilyen célra nem használjuk. Személyes adatok, például az Ön telefonszáma, postacíme, vagy más információ csak akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja pl. regisztrációs oldal kitöltése során. Ebben az esetben Ön a személyes adatainak megadásával egyidejűleg adatainak kezeléséhez – az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz – is hozzájárul.

4. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az [email protected] email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között – :

 1. a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
(i)a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból;
(ii)Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
(iii)adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 1. e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
(i)Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
(ii)az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
(iii)már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
(iv)Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;

f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

 1. g) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));
 2. h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a https://zengo-esport.eu/adatvedelmi-iranyelvek/ oldalon.